Grand Prix

Fórmula de la competencia

116 tiradoras
 
1 vuelta de poules
 
100 tiradoras (116 al empezar, 16 exentas)
15 poules (10 poules de 7, 5 poules de 6)
Décalage para : naciónes
70 calificadas
_________________________________
 
Eliminación directa : 86 tiradoras
 
Tabla preliminar con 32 exentos
32 calificadas
 
Tabla principal de 64