Junior Női Kard MK 1.
2021. 10. 16.
Vasas SC

  -  Engarde Smart

Csoportok

Csoport szám 1 - 13:30 - Pást 3 - Versenybíró : FRŐHLICH Bálint UTE

 Csoport szám 1  GY/M AT-KT AT
CSONKA Dorottya Emma  VASAS    4 V 1 V V V 0.667 5 25
SZŰCS Luca  BVSC  V   V V V V V 1.000 22 30
NÉMETH EKE Lilla  NYVSC KK  1 0   1 3 0 V 0.167 -18 10
DOMONKOS Emese  VASAS  V 1 V   V V V 0.833 11 26
WLADIMÍR Véda Anna  INTERFENCING DSC  3 0 V 4   V V 0.500 2 22
KURZAWA Marisa  DORMAGEN  3 1 V 2 0   1 0.167 -13 12
SZABADOS Hanna Klára  TÖRÖKBÁLINTI GEREVICH ALADÁR VE  3 2 3 2 2 V   0.167 -9 17

 

Csoport szám 2 - 13:30 - Pást 4 - Versenybíró : ASHOUR Omar VASAS

 Csoport szám 2  GY/M AT-KT AT
NGUYEN Minh Anh Anna  VASAS    2 1 0 1 1 4 0.000 -21 9
BATA Édua  GEAC  V   4 0 2 V V 0.500 -2 21
SIMON Petronella  INTERFENCING DSC  V V   V 4 V V 0.833 14 29
MISSURAI Pálma  VASAS  V V 3   V V V 0.833 18 28
GERT Nicole  DORMAGEN  V V V 2   4 2 0.500 1 23
TÓTH Nadin  BVSC  V 4 1 1 V   3 0.333 -6 19
NAGY Anna Luca  UTE  V 2 1 2 V V   0.500 -4 20

 

Csoport szám 3 - 13:30 - Pást 5 - Versenybíró : KOZMANOVICS Gábor UTE

 Csoport szám 3  GY/M AT-KT AT
MÉRÉSZ Boglárka  VASAS    3 1 2 V 2 2 0.167 -11 15
TÓTH Liliána Tamara  INTERFENCING DSC  V   4 V V V 2 0.667 5 26
MASA Csenge Anna  TÖRÖKBÁLINTI GEREVICH ALADÁR VE  V V   3 V V 4 0.667 8 27
BOGNÁR Liza  VASAS  V 4 V   V 4 V 0.667 9 28
FEHÉR Fanni  BVSC  1 0 1 2   1 0 0.000 -25 5
KESZEI Kira  BHSE  V 4 3 V V   V 0.667 6 27
HORNAK Alina  DORMAGEN  V V V 2 V 4   0.667 8 26

 

Csoport szám 4 - 13:30 - Pást 6 - Versenybíró : PUY Sebestyén MTK BUDAPEST

 Csoport szám 4  GY/M AT-KT AT
BRENNER Boróka  BVSC    0 V 3 1 4 4 0.167 -8 17
BÁTHORY Kata  VASAS  V   V V 2 V V 0.833 15 27
HALÁSZ Panna  NYVSC KK  0 1   2 1 0 V 0.167 -18 9
ERDÉLYI Hédi  BVSC  V 4 V   4 V V 0.667 11 28
KOVÁCS Zsanett  TÖRÖKBÁLINTI GEREVICH ALADÁR VE  V V V V   2 V 0.833 14 27
JUHÁSZ Anna  BHSE  V 1 V 2 V   V 0.667 5 23
TÓTH Réka  UTE  V 1 2 0 0 2   0.167 -19 10

 

Csoport szám 5 - 13:30 - Pást 7 - Versenybíró : PÉCH Miklós MTK BUDAPEST

 Csoport szám 5  GY/M AT-KT AT
HORVÁTH Emma  BVSC    2 2 V 2 4 3 0.167 -8 18
BENDE Barbara Johanna  VASAS  V   V V 0 V V 0.833 11 25
PÁPAI Viktória Zoé  UTE  V 0   V V V V 0.833 7 25
KOVÁCS-PETERMAN Sára  BVSC  1 0 3   1 1 1 0.000 -23 7
FENYŐSI Zita  VASAS  V V 2 V   1 V 0.667 8 23
SCHILLINGER Ylvi  DORMAGEN  V 3 4 V V   V 0.667 9 27
GONDOS Pálma  TÖRÖKBÁLINTI GEREVICH ALADÁR VE  V 4 2 V 2 2   0.333 -4 20

 

Csoport szám 6 - 13:30 - Pást 8 - Versenybíró : PIECS Adrienn NTE 1866

 Csoport szám 6  GY/M AT-KT AT
SOÓS Dorottya  VASAS    0 3 V 2 V 0.400 -2 15
SPIESZ Anna  VASAS  V   V V V V 1.000 16 25
GÖMÖRI Gréta  BVSC  V 3   1 4 V 0.400 0 18
SZANISZLÓ Dorottya  UTE  2 2 V   V V 0.600 5 19
HERBON Felice  DORMAGEN  V 4 V 3   V 0.600 6 22
HALLA Eszter  VÁROSI SPORTEGYESÜLET DUNAKESZI  0 0 0 0 0   0.000 -25 0

 

Csoport szám 7 - 13:30 - Pást 9 - Versenybíró : NOSEDA Szabolcs DVSZ

 Csoport szám 7  GY/M AT-KT AT
CSAPODI Orsolya  VASAS    V V V V 0 0.800 5 20
BEVIZ Dorottya  VASAS  4   V V V V 0.800 12 24
KOBRA Virág  BVSC  1 3   4 3 V 0.200 -4 16
KIS Abigél  INTERFENCING DSC  2 2 V   3 2 0.200 -10 14
NYULASI Emma  UTE  3 1 V V   V 0.600 0 19
NYÍRI Villő  NYVSC KK  V 1 0 V 3   0.400 -3 14

 
Document engarde-service - 2021. 10. 16. 14:49:17
Ez az oldal automatikusan frissül, manuálisan gyakrabban frissíthető