Olimpici GP. 1.
Gyermek Leány Párbajtőr Egyéni
Hajdúhadház, 2022.09.30.

  -  Engarde Smart

Poules

Poule No 1 - 15:00 - Piste 1 - Referee : SZODORAY PARÁDI Hunor BÉKESSY DEBRECEN, MEZŐ István BÉKESSY DEBRECEN

 Poule No 1  V/M Indicator HS
SZABÓ Luca Emma  OVSE-JÖVŐ ZÁLOGA    4 V V 0 2 2 0.333 -8 18
SOMFAI Eper  BHSE  V   V V 2 4 V 0.667 8 26
GASPARICS Elmira Izabella  AVENGARDE VSE  2 0   V 0 2 4 0.167 -14 13
NEMES Réka  SZOLNOKI SPORTISKOLA  4 3 2   0 0 1 0.000 -20 10
TOPIRCEANU Patricia  ROU  V V V V   3 V 0.833 18 28
SOMOGYI Alíz  AVA  V V V V V   V 1.000 18 30
BUMATSENKO-POSHYVAK Nataliya  UKR  V 1 V V 3 1   0.500 -2 20

 

Poule No 2 - 15:00 - Piste 2 - Referee : CSAPÓ Balázs MTK BUDAPEST, KISS Gréta BÉKESSY DEBRECEN

 Poule No 2  V/M Indicator HS
CSOMOR Jázmin  AVENGARDE VSE    0 4 1 1 2 V 0.167 -16 13
SZAKMÁRY Leila Dorka  OVSE-JÖVŐ ZÁLOGA  V   V 2 1 3 V 0.500 -1 21
MOLNÁR Laura  LUDOVIKA SE  V 3   1 3 4 V 0.333 -4 21
KURTINECZ Johanna  ROU  V V V   V V V 1.000 21 30
LASKAWY Lili  BVSC  V V V 2   V V 0.833 15 27
BOKOCH Bohdana  UKR  V V V 1 2   V 0.667 3 23
CZIMMER Boglárka  ZANSHIN SE  4 4 1 2 0 1   0.000 -18 12

 

Poule No 3 - 15:00 - Piste 5 - Referee : FODOR Fábián BÉKESSY DEBRECEN

 Poule No 3  V/M Indicator HS
LÉGRÁDI Dóra  OVSE-JÖVŐ ZÁLOGA    V V V V V V 1.000 17 30
TATÁR Csilla  ZANSHIN SE  2   2 V V 2 2 0.333 -5 18
NIEDLING Brianna Sky  BHSE  2 V3   V V V V 0.833 5 25
HOLCZER Kinga  BVSC  2 2 3   V 3 4 0.167 -10 19
SÁRPÁTKI Jázmin Emma  AVENGARDE VSE  2 3 3 4   V V 0.333 -4 22
SCHÄFER Boróka  VERESEGYHÁZ  1 V 3 V 3   V 0.500 1 22
CRISTEA Theodora  ROU  4 V 4 V 3 1   0.333 -4 22

 

Poule No 4 - 15:00 - Piste 7 - Referee : NAGY Blanka BÉKESSY DEBRECEN, NARANJO-ROSALES Hunor DVE

 Poule No 4  V/M Indicator HS
ANDRUS Oleksandra  UKR    V V V 1 V 2 0.667 4 23
ADAMECZ Zsófia  BVSC  1   V V4 V 4 2 0.500 -1 21
MENYHÁRT Melitta  LUDOVIKA SE  4 1   V 4 0 3 0.167 -12 17
SCHEFLER Imola  ROU  0 3 4   3 4 1 0.000 -14 15
BODA Jázmin  PARÁDRIPOSZT VÍVÓ KLUB  V 3 V V   V 1 0.667 5 24
PÉCSI Boglárka  BHSE  4 V V V 1   4 0.500 1 24
HARMATHY Lotti  MTK BUDAPEST  V V V V V V   1.000 17 30

 

Poule No 5 - 15:00 - Piste 9 - Referee : SZABÓ Panna BÉKESSY DEBRECEN

 Poule No 5  V/M Indicator HS
BÉRES Zoé  BHSE    3 1 0 4 4 0 0.000 -18 12
SZABÓ Beáta Gabriella  OVSE-JÖVŐ ZÁLOGA  V   4 3 V V V 0.667 8 27
SOMODY Zorka  MTK BUDAPEST  V V   V 4 V 2 0.667 6 26
PÁSZTOR Emilia  DANUBIUS RSC  V V 3   2 4 V 0.500 4 24
KERESZTES Janka  OMS-TATA  V 2 V V   V 1 0.667 3 23
SKALA Marlene Sophie  BVSC  V 0 2 V 0   0 0.333 -16 12
SZENTES Dalma  VASAS  V 4 V 2 V V   0.667 13 26

 

Poule No 6 - 15:00 - Piste 11 - Referee : SZAJKÓ Zalán SZOLNOKI SPORTISKOLA, KARCAGI Petra BÉKESSY DEBRECEN

 Poule No 6  V/M Indicator HS
NAGY Nanetta Napsugár  AVENGARDE VSE    V V V 4 V 1 0.667 6 25
ŐRSZIGETY Dorottya  MÁV ELŐRE SC  1   0 4 3 4 0 0.000 -18 12
KALMÁR Kinga  BHSE  4 V   4 3 V 3 0.333 3 24
NÉGYESI Janka  ZANSHIN SE  4 V V   1 V 1 0.500 -6 21
FERARU Maia  ROU  V V V V   V V 1.000 15 30
BENYUS Anna  LUDOVIKA SE  0 V 1 4 1   2 0.167 -16 13
TAKÁCS Laura  BVSC  V V V V 3 V   0.833 16 28

 

Poule No 7 - 15:00 - Piste 13 - Referee : UJVÁRI Attila BÉKESSY DEBRECEN, DEMETER Diána BVSC

 Poule No 7  V/M Indicator HS
KASZÁS Lili  DANUBIUS RSC    V 0 V 3 V 0.600 4 18
BEDŐ Luca  VASAS  2   4 V V V 0.600 9 21
CRISAN Denisa  ROU  V V   V V V 1.000 15 25
KLOCK Fanni  MÁV ELŐRE SC  2 1 1   2 V 0.200 -13 11
HUCZEK Hanna  SZOLNOKI SPORTISKOLA  V 1 4 V   V 0.600 3 20
VÁSÁRHELYI Zelma  MTK BUDAPEST  0 0 1 4 2   0.000 -18 7

 

Poule No 8 - 15:00 - Piste 15 - Referee : RÁCZ Odett AVA, BERÉNYI Rebeka BÉKESSY DEBRECEN

 Poule No 8  V/M Indicator HS
VOLF Klára  ZANSHIN SE    1 1 1 V 0 0.200 -14 8
SÜVEG Erzsébet  LUDOVIKA SE  V   V 4 V V 0.800 11 24
DUDÁS Léna  VASAS  V 2   1 V 2 0.400 -4 15
SZAKVÁRY Csenge  MTK BUDAPEST  V V V   V 4 0.800 10 24
MAGYAR Borbála  DVE  2 2 3 3   1 0.000 -14 11
MEGYERI Alíz Dorka  PTE-PEAC  V 3 V V V   0.800 11 23

 

Poule No 9 - 15:00 - Piste 17 - Referee : SEMERÉDY Péter BVSC

 Poule No 9  V/M Indicator HS
MEZŐ Eliza Blanka  BÉKESSY DEBRECEN    3 V V 2 V 0.600 3 20
KOROM-VELLÁS Helka  VERESEGYHÁZ  V   2 V V V 0.800 11 22
KURTINECZ Julia  ROU  1 V3   V V V 0.800 4 19
DEÁK Júlia  MTK BUDAPEST  2 2 4   V V 0.400 -2 18
BOGDAN Larysa  UKR  V 0 4 2   V 0.400 -3 16
BAGOLY Adél  PTE-PEAC  4 3 0 3 2   0.000 -13 12

 
Document engarde-service - 2022. 09. 30. 16:26:59
This document is automatically refreshed, you can refresh it yourself more frequently