Challenge Testnadotte 2021
Värja Herrar

Poules

 Poule No 1  V/M Indicator HS
RANDO Pablo  SAF SOLNA    0 0 3 0 4 0.000 -18 7
VIKLUND Nils  FFF STOCKHOLM  V   4 2 3 2 0.200 -4 16
STÅHL Gösta  DIF STOCKHOLM  V V   2 3 0 0.400 -4 15
MATTSSON Axel  FKC KARLSKRONA  V V V   4 0 0.600 2 19
BESKIN Grigori  FFF STOCKHOLM  V V V V   2 0.800 7 22
POCSI Tomi  DIF STOCKHOLM  V V V V V   1.000 17 25

 

 Poule No 2  V/M Indicator HS
DAHLSTEN Peter  LÖFK LIDINGÖ    1 4 0 1 3 4 0.000 -17 13
HOLMSTRÖM Sebastian  FFF STOCKHOLM  V   4 4 0 1 2 0.167 -10 16
CULIOLIS Juan  TEAM CYRANO ESGRIMA  V V   3 0 3 1 0.333 -11 17
SVENSSON Jonathan  DIF STOCKHOLM  V V V   1 1 2 0.500 -3 19
KUTTI David  WFF ÖREBRO  V V V V   1 2 0.667 11 23
BOBROV Ilian  SBSK DRAAKON  V V V V V   4 0.833 15 29
DE GROAT August  FFF STOCKHOLM  V V V V V V   1.000 15 30

 

 Poule No 3  V/M Indicator HS
RASIN Erik  LÖFK LIDINGÖ    4 1 0 2 2 1 0.000 -20 10
NYHOLM Adam  FKC KARLSKRONA  V   4 1 2 2 1 0.167 -14 15
HEINÄMAA Akseli  KALPAVELJET  V V   0 4 4 2 0.333 -5 20
KELLY Christopher  DIF STOCKHOLM  V V V   0 4 1 0.500 4 20
LAI Darius  FFF STOCKHOLM  V V V V   4 3 0.667 9 27
OXHOLM WAGNER Alec  HELLERUP FK  V V V V V   0 0.833 4 25
VRETHAMMAR Olof  DIF STOCKHOLM  V V V V V V   1.000 22 30

 

 Poule No 4  V/M Indicator HS
ARVIUS Fredrik  LÖFK LIDINGÖ    2 3 1 1 2 1 0.000 -20 10
PELLETTA Francesco  FFF STOCKHOLM  V   1 1 4 0 3 0.167 -13 14
DORATI AMEGLIO Arturo Isaac  TEAM CYRANO ESGRIMA  V V   4 2 4 3 0.333 -1 23
NUUJA Kalle  HELSINGIN NYKYAIKAISET 5OTT  V V V   0 3 3 0.500 0 21
LEWIN Johan  DIF STOCKHOLM  V V V V   3 2 0.667 8 25
BECKEMAN Erik  DIF STOCKHOLM  V V V V V   2 0.833 10 27
DAHLSTRÖM Ludvig  FFF STOCKHOLM  V V V V V V   1.000 16 30

 

 Poule No 5  V/M Indicator HS
TIVENIUS Jan  FFF STOCKHOLM    4 0 2 1 4 3 0.000 -16 14
SONTAGH Jakob  DIF STOCKHOLM  V   3 2 1 2 4 0.167 -12 17
NYMAN Filip  DIF STOCKHOLM  V V   0 1 4 0 0.333 -8 15
JØRGENSEN Patrick  HELLERUP FK  V V V   0 1 3 0.500 0 19
KYKKÄNEN Robert  HELSINGIN MIEKKAILIJAT  V V V V   1 1 0.667 9 22
WESTRING Theo  LÖFK LIDINGÖ  V V V V V   0 0.833 8 25
FRIDH Simon  FKC KARLSKRONA  V V V V V V   1.000 19 30

 

 Poule No 6  V/M Indicator HS
GERDIN Viktor  UF UPPSALA    3 1 4 2 4 0.000 -11 14
TORESSON Clas  FFF STOCKHOLM  V   4 4 3 4 0.200 -3 20
WIMAN Carl-Johan  FFF STOCKHOLM  V V   1 0 4 0.400 -5 15
WIBERG Carl  DIF STOCKHOLM  V V V   2 4 0.600 2 21
POURMAND Nima  LÖFK LIDINGÖ  V V V V   1 0.800 9 21
VUORINEN Niko  HELSINGIN MIEKKAILIJAT  V V V V V   1.000 8 25

 

 Poule No 7  V/M Indicator HS
ADOLFSSON Stefan  SAF SOLNA    1 0 4 0 1 0.000 -19 6
ARONOWITSCH Zeev  DIF STOCKHOLM  V   4 0 4 1 0.200 -7 14
WENDT Carl-Henrik  FFF STOCKHOLM  V V   1 3 2 0.400 -3 16
PAAVOLAINEN Jaakko  HELSINGIN MIEKKAILIJAT  V V V   3 4 0.600 7 22
KNUDSEN Kenneth  KFK KALUNDBORG  V V V V   2 0.800 7 22
BOLMSTRAND Viggo  LÖFK LIDINGÖ  V V V V V   1.000 15 25

 

 Poule No 8  V/M Indicator HS
FORSMAN Emil  FKC KARLSKRONA    1 2 2 1 2 0.000 -17 8
FORSSE Tor  FFF STOCKHOLM  V   1 3 2 1 0.200 -9 12
JARL Henrik  DIF STOCKHOLM  V V   2 4 1 0.400 -1 17
KALLSTRÖM Markus  EGF SOLNA  V V V   0 2 0.600 0 17
FALKNER Gustaf  FFF STOCKHOLM  V V V V   4 0.800 12 24
TAURIAINEN Topias  ESPOON MIEKKAILIJAT  V V V V V   1.000 15 25

 

 Poule No 9  V/M Indicator HS
TOBIAS Erik  SBSK DRAAKON    3 4 3 2 4 4 0.000 -10 20
PERSSON TÖRN Caspian  YFK YSTAD  V   4 0 2 0 1 0.167 -16 12
JUTILA Julius  HABDA HELSINKI  V V   4 0 3 1 0.333 -10 18
BÄCKSTRÖM Ian  FFF STOCKHOLM  V V V   3 3 2 0.500 1 23
CIMBOREVICS Ernests  FFF STOCKHOLM  V V V V   3 4 0.667 10 27
FAGERSTEDT Jakob  DIF STOCKHOLM  V V V V V   3 0.833 10 28
POURMAND Liam  LÖFK LIDINGÖ  V V V V V V   1.000 15 30

 

 Poule No 10  V/M Indicator HS
JENSEN August Lindstrom  HELLERUP FK    0 4 2 0 0 0.000 -19 6
PALIJAN Roko  FKC KARLSKRONA  V   3 0 0 2 0.200 -10 10
FRIDMAN Milton  DIF STOCKHOLM  V V   2 3 4 0.400 -3 19
STRÖM Johan  FFF STOCKHOLM  V V V   2 3 0.600 6 20
REZNIKOVICH Leonid    V V V V   3 0.800 13 23
BRANDBERG Hugo  KF99 KUNGSBACKA  V V V V V   1.000 13 25

 
Document engarde-service - 2021-09-21 19:08:58
This document is automatically refreshed, you can refresh it yourself more frequently