-  Engarde Smart

Poules

 Poule No 1  V/M Indicator HS
ИЛИЕВА Милена  РУСЕ    2 V 0 0 2 3 0,167 -17 12
ВЛАСЕВА Ива  ЦСКА СОФИЯ  V   3 V 0 V V 0,667 1 23
ДЖАЛЪЗОВА Мария  КОРСАР  4 V   1 0 3 V 0,333 -9 18
ХРИСТОВА Александра  ПЛОВДИВ БГ  V 4 V   1 0 V 0,500 0 20
АТАНАСОВА Калина  СВЕЧНИКОВ  V V V V   V V 1,000 28 30
ТОДОРОВА Мария  МЛАДОСТ  V 4 V V 0   V 0,667 7 24
НАЛБАНТОВА Ирена  ЖЕЛЕЗНИК  V 2 4 4 1 2   0,167 -10 18

 

 Poule No 2  V/M Indicator HS
ВИТЛЕЕМОВА Виктория  МЛАДОСТ    V 3 3 0 V 4 0,333 -4 20
ГЕНОВА Калина  ПРЕТОРИАНЕЦ  3   0 1 4 3 2 0,000 -17 13
АЛЕКОВА Преслава  РУСЕ  V V   V 4 V 1 0,667 8 25
НИКОЛОВА Моника  ТАМПЛИЕР  V V 2   0 V 3 0,500 -1 20
КРЪСТЕВА Василена  СВЕЧНИКОВ  V V V V   V 1 0,833 12 26
МАЛАШЕВСКА Миа  ЦСКА СОФИЯ  1 V 2 2 1   0 0,167 -17 11
ЕПИТРОПОВА Сияна  ПЛОВДИВ БГ  V V V V V V   1,000 19 30

 

 Poule No 3  V/M Indicator HS
СЕРЕГИНА Яна  СВЕЧНИКОВ    V 4 4 V 2 V 0,500 4 25
МИШИНЕВА Натали  СВЕЧНИКОВ  2   V V V 0 V 0,667 3 22
АРОЮ Ая  СВЕЧНИКОВ  V 1   2 4 1 V 0,333 -6 18
АНТОНОВА Мая  ЦСКА СОФИЯ  V 4 V   V 3 V 0,667 5 27
НАНЧЕВА Ния  МЛАДОСТ  3 3 V 4   V V 0,500 -2 25
ГЕОРГИЕВА Мариела  ТРАКИЯ  V V V V 4   V 0,833 15 29
БОГДАНОВА Николета  РУСЕ  1 1 0 2 4 3   0,000 -19 11

 

 Poule No 4  V/M Indicator HS
СПАСОВА Наталия  СВЕЧНИКОВ    V V V V V V 1,000 15 30
ФИЛИПОВА Алиа  СВЕЧНИКОВ  1   V 1 V V 4 0,500 -2 21
КОЛИМЕЧКОВА Ивона  СВЕЧНИКОВ  4 4   3 V V V 0,500 7 26
БЪРДАРОВА Елия  МЛАДОСТ  3 V V   V V 0 0,667 5 23
КАРАЧОРОВА Карина  ПРЕТОРИАНЕЦ  3 3 4 4   V 3 0,167 -4 22
ЦАНКОВА Теа  РУСЕ  0 1 0 0 1   2 0,000 -26 4
КАЧУЛЕВА Ана-Франческа  ПЛОВДИВ БГ  4 V 0 V V V   0,667 5 24

 
Document engarde-service - 14.5.2021 г. 15:11:52
This document is automatically refreshed, you can refresh it yourself more frequently