TNR SENIOR BARCELONA FLORETE MAS

Fórmula de la competencia

70 tiradores
 
1 vuelta de poules
 
70 tiradores
10 poules de 7
Décalage para : clubs
56 calificados
_________________________________
 
Eliminación directa : 56 tiradores
 
Direct tableau