Launch Engarde Smart >> (finer access to data, small use of mobile data)

Overall ranking

 Rank   Name   First name   Club 
 1   ÃÓÚ§ÅA   Tam Man Yu    FLPYPS  
 2   ±i¤l¬¥   Chang Tsz Lok    YTKHPS  
 3   ¨ô·£   Cheuk Nam    SKHLSK  
 3   »¯¶ÆµM   Chiu Ethan    MCYOMS  
 5   ¬I«T¤¯   Sze Chun Yan    FLPYPS  
 6   Áé³Íµ¤   Chung Isaac    YTKHPS  
 7   ³ÁÄ£°º   Mak Yiu Kai    HYPTS  
 8   ·¨¾ì¿²   Yong Hua Zhen Isaac    YTKHPS  
 9   §õ¨ôÁH   Lee Cheuk Hei    YTKHPS  
 10   ³¯µ½¤]   Chan Sin Ya    LTSSLS  
 11   ¬xª÷Òj   Hong Kam Huen    YCHCISPS  
 12   §õµ¤ÄÊ   Lee Chun Hin    YYPS  
 13   §õ±ê·¨   Li Tsz Yeung    YCHCISPS  
 14   ¥î«T¼   Ng Chun Kiu    VKTC  
 15   ¥ô«ä¦t   Ren Si Yu    YCHCISPS  
 16   ¶À¼ÖÁ¾   Wong Lok Him    FLPYPS  
 17   §d«aÃü   Wu Guen Tao    YCHCISPS  
 18   Á®Խˠ  Tse Long Yi    TYCYPS  
 19   ÂŶv¯E   Lam Kwan Ho    LSKPS  
 20   §d±ê½å   Ng Tsz Yin    SSPBGCA  
 21   ¼B«Û§Æ   Lau Yin Hei    YCHCISPS  
 22   ¶À«TªN   Wong Cun Kit    LSKPS  
 23   §d¦Ð§Æ   Ng Yu Hei    LSKPS  

 
Document engarde-service - 14/4/2019 14:59:18
This document is refreshed every 3 minutes, you can refresh it yourself more frequently