SM 2013
Florett damer

Poules, round No 1

  Poule No 1 V/M Indicator HS
MUSTAFAEVA Dillshodahon  MF19 MALMÖ   V 3 2 4 2 2 1 1 4 1 0,100 -21 25
EIERMANN Birgit  FFF STOCKHOLM 1   V V V V V V V 3 0 0,700 16 39
LEJON Viktoria  MF19 MALMÖ V 0   V V V 1 V 0 4 2 0,500 -6 32
GOSSER-DUNCAN Katja  FKC KARLSKRONA V 1 2   1 1 3 V 1 1 1 0,200 -24 21
GILLJAM Patricia  GFK GÖTEBORG V 4 4 V   2 3 2 0 4 1 0,200 -15 30
SCHREIBER Ester  GFK GÖTEBORG V 0 4 V V   V V V V V 0,800 18 44
GÖTHBERG VON TROIL Gabrielle  MF19 MALMÖ V 1 V V V 3   V V 4 2 0,600 5 40
PETTERSSON Ulrika  GOFK VISBY V 1 0 3 V 1 3   2 1 2 0,200 -20 23
PALM Kerstin  ÄFK STOCKHOLM V 1 V V V 3 3 V   1 2 0,500 6 35
LÖFMARK Linn  FKC KARLSKRONA V V V V V 0 V V V   0 0,800 8 40
KLAR Carin  FKC KARLSKRONA V V V V V 4 V V V V   0,900 33 49

 
Document engarde-service - 2013-04-20 12:10:32
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently