USM 2018
SABEL HERRAR U15

Poules, round No 1

  Poule No 1 - 11:00 - Piste No 23 V/M Indicator HS
LIEDBERG Victor  LUGI LUND    2 V 4 V V V 0.667 11 26
KRONHOLM Leo  LUGI LUND  V   V 2 3 V 3 0.500 2 23
STENBLOM Isak  LUGI LUND  3 3   0 V 1 V 0.333 -7 17
THOMAS Björn  LUGI LUND  V V V   V V V 1.000 17 30
ANDÉN Max  GFK GÖTEBORG  1 V 2 2   0 V 0.333 -11 15
BONARDI Leonardo  EGF SOLNA  1 1 V 4 V   V 0.500 3 21
HÖJER Moltas  EGF SOLNA  0 V 2 1 3 2   0.167 -15 13

 

  Poule No 2 - 11:00 - Piste No 24 V/M Indicator HS
FRIGYESI Gabriel  LUGI LUND    3 1 V 2 V 2 0.333 -5 18
HJORTH DAHLSKOG Max  LUGI LUND  V   3 V 3 V 2 0.500 -2 23
WEBB Alexander  LUGI LUND  V V   V V 4 1 0.667 8 25
EKDAHL Nils  LUGI LUND  2 3 1   1 1 1 0.000 -21 9
FASTESSON Rufus  EGF SOLNA  V V 2 V   V 0 0.667 2 22
STIGBERG Teo  GFK GÖTEBORG  1 4 V V 4   3 0.333 -3 22
LÖFQUIST Rasmus  ÄFK STOCKHOLM  V V V V V V   1.000 21 30

 
Document engarde-service - 2018-05-20 12:12:06
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently