USM 2018
VÄRJA DAMER U17

Poules, round No 1

  Poule No 1 - 09:00 - Piste No 10 V/M Indicator HS
RYCKENBERG Linnea  ÖFFK ÖSTERSUND    3 V V 3 4 V 0.500 -1 25
TILLGREN Viktoria  MF19 MALMÖ  V4   V 3 V V 3 0.667 2 25
ANTONSSON Tilda  KF99 KUNGSBACKA  4 4   V V 4 1 0.333 -1 23
EKMAN Ingrid  FFF STOCKHOLM  4 V4 1   4 V 0 0.333 -9 18
SCHULTZ Stina  FKA TROLLHÄTTAN  V 4 3 V   4 V 0.500 0 26
KROON Linnea  UF UPPSALA  V 4 V 4 V   1 0.500 -3 24
WRAMNER Natalie  GOFK VISBY  4 V4 V V 4 V   0.667 12 27

 

  Poule No 2 - 09:00 - Piste No 11 V/M Indicator HS
SVEDSKOG Lovisa  WFF ÖREBRO    2 1 V 3 3 V 0.333 -8 19
MAANINKA Moa  KF99 KUNGSBACKA  V   1 V V 4 V 0.667 4 25
ABU EID TJULIN Selma  FFF STOCKHOLM  V V   V V V V 1.000 23 30
EDMAN Irja  ÖFFK ÖSTERSUND  4 2 1   4 4 4 0.000 -11 19
MUMM Alice  DIF STOCKHOLM  V 4 2 V   V V 0.667 4 26
ULLTJÄRN Louise  LFK LINKÖPING  V V 1 V 4   3 0.500 -3 23
BOOBERG Maja  GOFK VISBY  3 3 1 V 1 V   0.333 -9 18

 

  Poule No 3 - 09:00 - Piste No 12 V/M Indicator HS
ANTONSSON Annielle  KF99 KUNGSBACKA    4 V4 3 4 V 0.400 -2 20
FORSLUND Johanna  UF UPPSALA  V   V 1 2 V 0.600 -3 18
LÖDERUP Natalia  SIF NACKA  3 4   2 3 3 0.000 -8 15
SAMUELSSON Nora  GFK GÖTEBORG  V V V   4 3 0.600 6 22
GORDON ACHOUR Runa  FFF STOCKHOLM  V V V V   V 1.000 10 25
WALLER Evelina  LFK LINKÖPING  4 3 V4 V 2   0.400 -3 18

 

  Poule No 4 - 09:00 - Piste No 13 V/M Indicator HS
THIM Lovisa  UF UPPSALA    1 V 4 V V 0.600 10 20
FRANSSON Emma  KFK KALMAR  V   V V V V 1.000 15 25
BJÖRKBOM Yrsa  FFF STOCKHOLM  0 2   4 0 4 0.000 -15 10
KRANSFORS Filippa  KF99 KUNGSBACKA  V 1 V   2 2 0.400 -8 15
ALTAUZ Julia  SAF STOCKHOLM  0 3 V V   4 0.400 0 17
TILLGREN Kajsa  MF19 MALMÖ  0 3 V V V   0.600 -2 18

 

  Poule No 5 - 09:00 - Piste No 14 V/M Indicator HS
MELANDER Ylvali  LUGI LUND    2 V 3 2 1 0.200 -10 13
HEDBERG Olivia  FFF STOCKHOLM  V   V V 2 V4 0.800 4 21
ULLTJÄRN Bianca  LFK LINKÖPING  3 4   V 2 3 0.200 -7 17
FREDÉN Anna  DIF STOCKHOLM  V 3 4   4 V 0.400 3 21
SJURSETH Isolde  SAF STOCKHOLM  V V V V   V 1.000 12 25
MATIC Anja  GFK GÖTEBORG  V 3 V 0 3   0.400 -2 16

 

  Poule No 6 - 09:00 - Piste No 15 V/M Indicator HS
FRANSSON Hedda  UF UPPSALA    2 1 0 2 V 0.200 -12 10
STENBERG MARQVARDSEN Mette  ÖFFK ÖSTERSUND  V   V 1 V V 0.800 8 21
MÅRTENSSON Jenny  DIF STOCKHOLM  V 2   0 2 V 0.400 1 14
SCHREIBER Miriam  GFK GÖTEBORG  V V V3   V V 1.000 21 23
ROTH Hedvig  SAF STOCKHOLM  V 3 V4 0   2 0.400 -5 14
TÖRNLYCKE Alma  HFS HALMSTAD  2 1 0 1 V   0.200 -13 9

 
Document engarde-service - 5/19/2018 11:03:13 AM
This document is refreshed every 30 seconds, you can refresh it yourself more frequently