مسابقات قهرماني کشور جوانان بانوان
اپه ي انفرادي - تهران - 1395/6/16

Poules, round No 1

  Poule No 1 V/M Indicator HS
SHAHABI Anoosha  ALBORZ    V V 1 2 3 V 0.500 -4 21
HASAN POUR Romina  MAZANDARAN  4   V 2 3 V V 0.500 3 24
ERFANIAN Yalda  KH. RAZAVI  4 1   3 1 0 1 0.000 -20 10
BABA POUR Farimah  AZ. GHARBI  V V V   3 2 V4 0.667 6 24
GHASEMI Nastaran  YAZD  V3 V V V   4 3 0.667 6 25
SEYED HOSEINI Samira  ESFAHAN  V 3 V V4 V   V 0.833 11 27
DELFAKAR Mohanna  AZ. SHARGHI  4 2 V 3 V 2   0.333 -2 21

 

  Poule No 2 V/M Indicator HS
FARMEHR Monire  KERMANSHAH    V 3 4 V V 0.600 4 22
YAGHOBIAN Sara  KH. RAZAVI  1   3 2 4 V 0.200 -9 15
DEHGHAN Fateme  YAZD  V V   2 V V 0.800 6 22
KARIM ZADE Sepide  AZ. GHARBI  V V V   3 V 0.800 10 23
ABBASI Sara  MAZANDARAN  4 V 3 V   V 0.600 1 22
SHAHABI Fateme  AZ. SHARGHI  3 4 2 0 4   0.000 -12 13

 

  Poule No 3 V/M Indicator HS
SHEIBANI Niki  KH. RAZAVI    0 4 2 2 1 0.000 -16 9
DEHGHAN Ayda  YAZD  V   V V V V 1.000 12 25
AFSARI Mahdiye  AZ. SHARGHI  V 3   3 3 V 0.400 -2 19
PARSA Fateme  TEHRAN  V 3 V   V 3 0.600 4 21
SIMIN FAR Shaghayegh  ARDABIL  V 4 V 2   2 0.400 -2 18
MASHIN CHIAN Haniye  MAZANDARAN  V 3 2 V V   0.600 4 20

 

  Poule No 4 V/M Indicator HS
NOURIAN Kowsar  KERMANSHAH    V2 V V V 1 0.800 3 18
FATTAHI Farzane  AZ. GHARBI  1   3 V V V 0.600 6 19
KHORRAMI Mahsa  AZ. SHARGHI  2 V   3 V 2 0.400 -4 17
ESMAEILI Mahsa  KH. SHOMALI  4 1 V   V 2 0.400 -4 17
AZIMI Asal  ARDABIL  3 1 3 3   3 0.000 -12 13
SERAJ ZADE Elahe  ESFAHAN  V 4 V V V   0.800 11 24

 

  Poule No 5 V/M Indicator HS
DARJAZI Haniye  ARDABIL    V 3 1 1 3 0.200 -10 13
BALAGHI Ayda  FARS  3   2 4 0 3 0.000 -12 12
KASHIADE Sama  AZ. GHARBI  V V   1 1 V 0.600 1 17
KHORASANI Fateme  TEHRAN  V V V2   1 V 0.800 6 18
OMIDI Parsa  KERMANSHAH  V V V V4   V4 1.000 17 23
BADIANAT Asma  KORDESTAN  V V4 4 2 3   0.400 -2 18

 

  Poule No 6 V/M Indicator HS
MAZIAR Melika  TEHRAN    4 2 1 4 3 0.000 -11 14
GHAZAVI Ghazal  ESFAHAN  V   4 2 V V 0.600 3 21
AGHA ZADE Zahra  ARDABIL  V V   V3 V V 1.000 11 23
KHODA VEISI Mobina  KERMANSHAH  V V 2   V V 0.800 9 22
KHALILI Saba  KH. RAZAVI  V 0 0 3   V 0.400 -10 13
GHASEMI Zahra  FARS  V 4 4 4 4   0.200 -2 21

 

  Poule No 7 V/M Indicator HS
MABOUDI Sarina  MAZANDARAN    4 V V V V 0.800 11 24
AYOUBI Mahsan  ESFAHAN  V   V V V V 1.000 8 25
ALESHEIKH Mahbobe  KH. SHOMALI  3 3   2 V4 V 0.400 -5 17
MAHDAVI Mahtab  FARS  1 4 V   2 1 0.200 -8 13
KIANI Nika  ALBORZ  3 3 3 V4   4 0.200 -4 17
KARSHENAS Bahare  YAZD  1 3 4 V V   0.400 -2 18

 
Document engarde-service - 9/6/2016 12:56:43 PM
This document is refreshed every 30 seconds, you can refresh it yourself more frequently