مسابقات شمشيربازي آزاد يادواره شادروان بيژن زرنگار
فلوره آقايان - تهران 1398/6/14

Launch Engarde Smart >> (finer access to data, small use of mobile data)

Poules #1

Poule No 1 - Referee : MIRZAEI 

 Poule No 1  V/M Indicator HS
SABBAGHI Mahan  ARDABIL    V V 2 V 2 3 0.500 -3 22
HABIBOLLAHI Sahand  AZ SHARGHI  4   V 4 V V V 0.667 4 28
ZARE Mohamad Hadi  FARS  3 4   0 3 0 4 0.000 -16 14
RAZAVI NIA Hadi  AZ. GHARBI  V V V   V V V 1.000 20 30
JAMAL ZADE Mohamad Amin  YAZD  3 4 V 1   4 V 0.333 -3 22
YAVARI TALAB Mohamad Mahdi  HAMEDAN  V 3 V 1 V   4 0.500 2 23
DEHNAVI Siavash  TEHRAN  V 3 V 2 2 V   0.500 -4 22

 

Poule No 2 - Referee : PEYKAR ARA 

 Poule No 2  V/M Indicator HS
BAHARI Kiarash  TEHRAN    3 V V 4 V 0.600 5 22
BABAEI Reza  TEHRAN  V   V 2 V 3 0.600 2 20
JAFAR ZADE Erfan  ESFAHAN  1 3   1 2 2 0.000 -16 9
ZAND KARIMI Ashkan  FARS  4 V V   3 0 0.400 -1 17
JAHANI Sadra  AZ SHARGHI  V 2 V V   1 0.600 -1 18
JAFARI Mohamad Hosein  YAZD  2 V V V V   0.800 11 22

 

Poule No 3 - Referee : AFSHAR GHASEMI 

 Poule No 3  V/M Indicator HS
ADHAMI Mohamad  TEHRAN    V V 1 1 V V 0.667 5 22
VAHDANI Mojtaba  KH. SHOMALI  2   V 1 0 0 2 0.167 -15 10
KAMELI Armin  MAZANDARAN  2 0   4 2 1 2 0.000 -19 11
MIRZAEI AMJAD Mahan  TEHRAN  V V V   4 V 2 0.667 7 26
SOLEIMANI Ali Reza  HAMEDAN  V V V V   V V 1.000 19 30
FATHI Matin  ESFAHAN  2 V V 3 3   0 0.333 -3 18
MALEK SABET Arash  YAZD  1 V V V 1 V   0.667 6 22

 

Poule No 4 - Referee : SHAFAEI 

 Poule No 4  V/M Indicator HS
ADHAMI Ali Reza  TEHRAN    V V V V V V 1.000 24 30
YAVARI TALAB Amir Erfan  HAMEDAN  1   1 V 2 V 3 0.333 -8 17
AMINI Ali  ESFAHAN  3 V   V V V V 0.833 17 28
HASHAMDAR Parsa  TEHRAN  0 2 2   0 V 3 0.167 -14 12
SHEIKH REIHANI Erfan  ARDABIL  1 V 0 V   V V 0.667 5 21
ZARE Mohamad Mobin  YAZD  0 3 0 1 1   1 0.000 -24 6
FATTAHI Ali  FARS  1 V 3 V 3 V   0.500 0 22

 
Document engarde-service - 9/6/2019 4:34:03 AM
This document is refreshed every 3 minutes, you can refresh it yourself more frequently