Puchar Ziem Pó³nocnych junior m³odszy

Overall ranking

 Rank   Name   First name   Club 
 1   MLICKI   Szymon   UKS MDK-5 BYDGOSZCZ 
 2   AZIMKO   Yahor   GRODNO 
 3   HA£ADUDA   Kacper   MKS KUSY SZCZECIN 
 3   PAWSKI   Alan   BUDOWLANI TORUÑ 
 5   OSSENTOWSKI   Miko³aj   IKS LESZNO 
 6   DOWNAR   Wiktor   WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAÑ 
 7   KOGUC   Filip   UKS MDK-5 BYDGOSZCZ 
 8   KWIATKOWSKI   Mateusz   UKS ATENA GDAÑSK 
 9   KORZENIEWSKI   Stanis³aw   FUNDACJA GDAÑSKA SZKO£A FLORETU. 
 10   P£ASZCZEWSKI   Miko³aj   WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAÑ 
 11   GAJDA   Arkadiusz   IKS LESZNO 
 12   SMUDA   Jakub   IKS LESZNO 
 13   MAJEWSKI   B³a¿ej   WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAÑ 
 14   WINIK   Olaf   AZS AWF POZNAÑ 
 15   FR¥CEK   Maciej   WKS KOLEJARZ WROC£AW 
 16   FIRCH   Pawe³   UKS MDK-5 BYDGOSZCZ 
 17   MATUSEWICZ   Kamil   AZS AWF POZNAÑ 
 18   NIZIO   Bart³omiej   MKS KUSY SZCZECIN 
 19   VBAHATYREVICH   Pavel   GRODNO 
 20   S£OMIÑSKI   Kacper   UKS ATENA GDAÑSK 
 21   NAPIERALSKI   Marcin   AZS AWF POZNAÑ 
 22   PANDER   Tymoteusz   WROC£AWIANIE 

 
Document engarde-service - 2018-04-08 17:54:52
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently