Girl's Senior Sabre
Public Schools' Fencing Championships
Crystal Palace National Sports Centre
Thursday 15/03/2018

Poules, round No 1

  Poule No 1 V/M Indicator HS
FASHOKUN Maia  TRURO    V V V V 1.000 16 20
CURWEN Rebecca  MILLFIELD  1   V V V 0.750 8 16
PRITCHARD Eleanor  BRENTWOOD  0 2   1 2 0.000 -15 5
CHU Stephanie  EPSOM COLL  2 0 V   0 0.250 -9 7
STUBBERFIELD Gabriella  BISHOP CHALLONER  1 1 V V   0.500 0 12

 

  Poule No 2 V/M Indicator HS
BIRCHLEY Tessa  BRENTWOOD    1 V 4 3 0.250 -2 13
O'REILLY Hannah  TRURO  V   V V V 1.000 15 20
CHAPPLE Darcy  HEADINGTON  0 1   1 0 0.000 -18 2
ODULATE Sinmi  BENENDEN  V 2 V   4 0.500 1 16
PETRONGARI Ginevra  MILLFIELD  V 1 V V   0.750 4 16

 

  Poule No 3 V/M Indicator HS
LEWIS-VAIKE Khaleah  BEDFORD MODERN    3 V V 4 0.500 1 17
BELOVA Ana  BRENTWOOD  V   V V 4 0.750 10 19
MCNAB Jesse  BENENDEN  4 1   3 0 0.000 -12 8
DAVIE Tiah-Page  GRESHAM'S  2 0 V   0 0.250 -11 7
YANG Lumeng  ST. PAUL'S GIRLS'  V V V V   1.000 12 20

 

  Poule No 4 V/M Indicator HS
OLDHAM Caitlin  MILLFIELD    3 4 1 3 0.000 -9 11
YANG Suky  SHREWSBURY  V   V V V 1.000 14 20
JIANG Keyi  BRADFIELD COLL  V 0   4 1 0.250 -9 10
WOOD Lily  TRURO  V 2 V   V 0.750 6 17
ZHAO Adeline  BRENTWOOD  V 1 V 1   0.500 -2 12

 

  Poule No 5 V/M Indicator HS
EU Charmmie  BRENTWOOD    1 4 1 V 2 0.200 -11 13
XU Rosa  BRENTWOOD  V   V 4 V 2 0.600 6 21
FOK Natasha  BENENDEN  V 1   1 2 4 0.200 -11 13
JONES Jess  TRURO  V V V   3 3 0.600 5 21
BRIGDEN Lauren  STOWE  4 3 V V   V 0.600 3 22
FOSU Yasmine  MILLFIELD  V V V V 4   0.800 8 24

 
Document engarde-service - 15/03/2018 13:28:14
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently