FLORET KADETINJE

  -  Engarde Smart

Poules

 Poule No 1  V/M Indicator HS
KNEZ Karin  SLO    V 1 3 0 2 0.200 -10 11
USENIK Ina  SLO  1   1 0 0 3 0.000 -20 5
ŠERC Iza  SLO  V V   V V 3 0.800 13 23
MARJANČIČ Jana  CRO  V V 0   2 3 0.400 -3 15
RISMONDO Barbara  CRO  V V 3 V   3 0.600 9 21
GASPAROTTO Matilde  ITA  V V V V V   1.000 11 25

 

 Poule No 2  V/M Indicator HS
HRIBAR Manca  SLO    1 V 4 1 3 0.200 -10 14
JURJOVEC Ana  SLO  V   3 V 1 4 0.400 -2 18
KOLARIČ Marta  CRO  4 V   V 2 2 0.400 -2 18
DUJMOVIĆ Marta  CRO  V 4 2   0 1 0.200 -12 12
RIVA Vittoria  ITA  V V V V   V 1.000 19 25
ZUNIC Milena  SRB  V V V V 2   0.800 7 22

 

 Poule No 3  V/M Indicator HS
JANŽETIČ Dora  CRO    V 0 1 1 0 0.200 -14 7
ERAK Karla  CRO  1   2 1 4 2 0.000 -15 10
MLEKUŽ Eli  SLO  V V   V 2 V 0.800 8 22
ČRETNIK Pia  SLO  V V 4   V V 0.800 11 24
PENZO Sofia  ITA  V V V 2   4 0.600 4 21
PAVLOVIC Silvija  SRB  V V 3 4 V   0.600 6 22

 
Document engarde-service - 22. 12. 2019 16:42:19
This document is automatically refreshed, you can refresh it yourself more frequently