DUBAI U15 CHAMPIONSHIPS
EPEE GIRLS U15
FRIDAY 22/11/2019
ASMAA SPORTS HALL - DUBAI

  -  Engarde Smart

Poules

Poule No 1 - 12:15 - Piste 5 - Referee : MOHAMED ASHRAF 

 Poule No 1  V/M Indicator HS
ALMAHA ALBLOUSHI  SHARJAH WSC    4 3 4 V 0.250 -1 16
MALAK ELDEEB  MKFA  V   0 V V 0.750 0 15
ZARA KIZILBASH  BANIYAS SC  V V   V V 1.000 17 20
AFRA ALMANSOORI  ALDHAFRA FC  V 2 0   3 0.250 -8 10
SHAMSA ALMUTAWA  SHABAB ALAHLI  2 4 0 V4   0.250 -8 10

 

Poule No 2 - 12:15 - Piste 6 - Referee : AHMED ALI 

 Poule No 2  V/M Indicator HS
ZAINAB HAFIDHI  SHARJAH WSC    A A A A A DNF
RAYAN ALBLOOSHI  SHARJAH WSC  X   3 V 3 V 0.500 1 16
AZZA ALKAABI  BANIYAS SC  X V   2 V V 0.750 7 17
ALEXANDRA SEMAAN  MKFA  X 3 V   3 V 0.500 1 16
NOUR BEN ARIBIA  ALWAHDA S.G  X V 2 V   V 0.750 3 17
AMINA SALEH  ALDHAFRA FC  X 2 0 3 3   0.000 -12 8

 

Poule No 3 - 12:15 - Piste 7 - Referee : SULTAN ALMAAZMI 

 Poule No 3  V/M Indicator HS
BASANT ABIUKHADIGA  ALDHAFRA FC    3 1 1 V V 0.400 -5 15
NOURA ALMANSOORI  ALDHAFRA FC  V   4 0 V V 0.600 1 19
DILARA MASSOUD  MKFA  V V   3 V 4 0.600 4 22
ANANYA NAVALEKAR  MKFA  V V V   V V 1.000 18 25
SARA ALKETBI  SHABAB ALAHLI  3 4 3 1   V 0.200 -6 16
SHAIKHA NOORA ALMUALLA  SHARJAH WSC  2 1 V 2 2   0.200 -12 12

 

Poule No 4 - 12:15 - Piste 8 - Referee : HAMAD ALJALLAF 

 Poule No 4  V/M Indicator HS
LANA MOHAMED  ALDHAFRA FC    4 V V 2 0 0.400 -3 16
MARAM ALSHAMLA  ALDHAFRA FC  V   2 2 0 2 0.200 -13 11
EMAN ALSUWAIDI  SHARJAH WSC  1 V   V 1 2 0.400 -7 14
HESSA ALBLOOSHI  SHARJAH WSC  3 V 4   4 4 0.200 -2 20
MARYAM EMADI  AL AIN FC  V V V V   3 0.800 11 23
VALERIE AUGUSTE  MKFA  V V V V V   1.000 14 25

 
Document engarde-service - 22/11/2019 01:29:12 م
This document is automatically refreshed, you can refresh it yourself more frequently