DUBAI U20 CHAMPIONSHIPS
SABRE GIRLS U20
FRIDAY 22/11/2019
ASMAA SPORTS HALL - DUBAI

  -  Engarde Smart

Poules

Poule No 1 - 12:00 - Piste 3 - Referee : MANNAD GHAZY 

 Poule No 1  V/M Indicator HS
NOUF ALKAABI  SHARJAH WSC    V V V V 1 0.800 11 21
SHOUQ BILAL  SHARJAH WSC  3   V V V 4 0.600 11 22
RAWAN ALKHALIDI  AL AIN FC  2 0   V V 0 0.400 -9 12
ALYAZIA ALHEMEIRI  AL AIN FC  0 0 3   4 V 0.200 -10 12
GHALIA ALDOSARI  SHABAB ALAHLI  0 1 3 V   1 0.200 -14 10
NOORA ALBREIKI  BANIYAS SC  V V V 2 V   0.800 11 22

 

Poule No 2 - 12:00 - Piste 4 - Referee : ALI ALMARZOOQI 

 Poule No 2  V/M Indicator HS
RAHMA ALKRDOU  AL AIN FC    4 2 4 1 0 0.000 -14 11
DIMA HAIDAR  AL AIN FC  V   2 0 1 0 0.200 -16 8
MAHRA ALI  SHARJAH WSC  V V   2 V 0 0.600 0 17
ZAINB ALHOSANI  SHARJAH WSC  V V V   V 0 0.800 6 20
AFRA ALKAABI  ALWAHDA S.G  V V 3 3   2 0.400 1 18
SHAHAD KHARRAM  SHABAB ALAHLI  V V V V V   1.000 23 25

 
Document engarde-service - 22/11/2019 12:43:49 م
This document is automatically refreshed, you can refresh it yourself more frequently