-  Engarde Smart

Poules

 Poule No 1  V/M Indicator HS
МИШИНЕВА Натали      2 V V 2 1 0 0,333 -13 15
ФИЛИПОВА Алиа    V   V 3 V 1 3 0,500 -2 22
БРАНДАО Алина    4 3   V 1 0 1 0,167 -15 14
ЕПИТРОПОВА Сияна    4 V 4   V 0 V 0,500 -1 23
ПЕТКОВА Даниела    V 4 V 4   2 V 0,500 4 25
АТАНАСОВА Калина    V V V V V   V 1,000 26 30
НАНЧЕВА Ния    V V V 2 3 0   0,500 1 20

 

 Poule No 2  V/M Indicator HS
КИРОВА Аня      V 3 V 1 V 0,600 1 19
АЛЕКОВА Преслава    2   V 0 2 3 0,200 -9 12
СЕРЕГИНА Яна    V 1   1 3 2 0,200 -11 12
МИХАЙЛОВА Ана    3 V V   V V 0,800 12 23
ГЕОРГИЕВА Мариела    V V V 2   V 0,800 7 22
СПАСОВА Наталия    3 V V 3 4   0,400 0 20

 

 Poule No 3  V/M Indicator HS
БОЯДЖИЕВА Александра      2 2 2 V 2 0 0,167 -15 13
КОЛИМЕЧКОВА Ивона    V   2 0 V 3 0 0,333 -7 15
МИЛАНОВА Кристина    V V   V V V 2 0,833 12 27
КАЧУЛЕВА Ана-Франческа    V V 3   V 4 3 0,500 8 25
ОРОНОВА Христина    3 0 0 0   0 0 0,000 -27 3
ПЕТКОВА Рая    V V 3 V V   1 0,667 5 24
НЕЙКОВА Емма    V V V V V V   1,000 24 30

 

 Poule No 4  V/M Indicator HS
КАРАЧОРОВА Карина      3 V 1 3 V 1 0,333 -8 18
ТОДОРОВА Мария    V   3 V 2 1 1 0,333 -6 17
МЕДАРСКА София-Александра    2 V   V V V V 0,833 11 27
АРОЮ Ая    V 0 2   2 0 2 0,167 -15 11
НИКОЛОВА Михаела    V V 4 V   V 4 0,667 9 28
КРЪСТЕВА Василена    4 V 1 V 2   1 0,333 -3 18
ФЕНТИЯН Виктория    V V 1 V V V   0,833 12 26

 
Document engarde-service - 15.5.2021 г. 15:06:33
This document is automatically refreshed, you can refresh it yourself more frequently