Tomorrow's Star Fencing Competition 2019
U5 Boy's Foil
¨k¤lªá¼C5·³ (·s¤â²Õ)

Overall ranking

 Rank   Name   First name   Country 
 1   (±i®ü¾W) CHEUNG HOI FUNG         
 2   (¼B®ÊÕÑ) LAU CHUN FUNG CURTIS         
 3   (§º¨Î) SONG JZA         
 3   (©Pµ½´­) CHOW SIN YEUNG         
 5   (¾H³ÕºÍ) TANG POK YUI         
 6   (±äºZ¬v) TSO CHEUNG YEUNG         
 7   (¿àÅV½å) LAI HO YIN JOSHUA         
 8   (±i¬§ºÓ) CHEUNG WUN SHEK         
 9   (¿cÔÑÛ¦) LO CHING YEE KAITLTN         
 10   (·¨ªYèû) YONG YAN YUI SONYA         
 11   (³¯¼wÀM) CHEN TAK LAM         
 12   (§õ©þ¿²) LEE HO CHUN         
 13   (³¯©ú½Î) CHAN MING CHUN NATHAN         

 
Document engarde-service - 31/8/2019 16:55:30
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently