Asian Collaborative Trophy 2019 (Hong Kong)
U9 Boy's Foil

Overall ranking

 Rank   Name   First name   Country   Status 
 1   (ªL³Ï®Ê) LAM AIDAN           ?? 
 2   (ªL§Æ« ) LAM HEI YU DALLAS           ?? 
 3   (ÃQº³¬¥) NGAI HEI LOK LUCAS           ?? 
 3   (ù¤Ñ®®) LAW TIN YUET MATTHEW           ?? 
 5   (¾G³Õº³) CHENG BOB           ?? 
 6   (§d¥ßªl) NG LAP WANG           ?? 
 7   (²¦¤ÑºÍ) BUT TIN YUI TIMOTHY           ?? 
 8   CHEONG CHONG KIO ±i¥ò¼       MAC    ?? 
 9   (¶À¤l®p) WONG TSZ FUNG           ?? 
 10   (ù¤å­¸) LAW MAN FEI           ?? 
 11   (ÀN·q«°) FOK ETHAN           ?? 
 12   (­³¶h´P) WAI BERNARD JONAS YAT NAM           ?? 
 13   (³¯¬F¿ª) CHAN CHING HEI           ?? 
 14   (§d¨K°a) NG PUI HIN           ?? 
 15   (¤ý¤lÅt) WONG ZI YI           ?? 
 16   (¶À¯C¾^) WONG CHUN TING BRUNO           ?? 
 17   (³¢¬f¯©) KWOK PAK SUNG MICAH           ?? 
 18   (§õ¤Ñ¦ö) LEE TIN YAU           ?? 
 19   (±çÞ³Öw) LEUNG WAI HEI           ?? 
 19   (Ĭ¾ÇÁ¾) SO HOK HIM TRISTAN           ?? 

 
Document engarde-service - 31/8/2019 12:41:39
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently