2019 Tomorrow's Star Fencing Competition (2nd Season)
Boy's Epee Grade C

Overall ranking

 Rank   Name   First name   Country 
 1   (°Ï¾Ç¶Ô) AU HOK KAN SHERMAN         
 2   (¼ï¯§¾^) POON YAU TING CEDRIC         
 3   (©P­õ¥­) CHOW JIT PING         
 3   (±ç¬f¼) REX LEONG         
 5   (³ ºïñ¯) HUI CRUZ         
 6   (§º¯è) SONG HANG         
 7   (§º©ú¹F) DAVID SUNG         
 8   (°Ï¨ô¬°) AU CHEUK WAI BRANDON         
 9   (³¯³Õ«ä) CHAN POK SZE BOSCO         
 10   (½²­õº³) TSOI CHIT HEI GLENDON         
 11   (¾¤¼Ö¿²) LAI LOK CHUN         
 12   (³¯ª¾¨¥) CHAN IAN         
 13   (¶À¬óã¸) WONG TSZ TSUN         
 14   (´¿îP¼á) TSANG WUI CHING         
 15   (§õ¨ô¿Î) LEE CHEUK YIN         

 
Document engarde-service - 28/4/2019 15:32:18
This document is refreshed every 30 seconds, you can refresh it yourself more frequently