Cole Cup
Women's Epee
Leon Paul Fencing Centre London
Sunday 8th May 2016

Poules, round No 1

  Poule No 1 - 10:00 - Piste No 2 V/M Indicator HS
ROWLANDS Helen  GBR    1 0 1 4 3 2 0.000 -19 11
LAWRENCE Hannah Elizabeth  GBR  V   V 3 2 V 4 0.500 3 24
JARROLD Heather  GBR  V 2   3 3 3 4 0.167 -5 20
GUNDRY Jessica  GBR  V V V   4 3 4 0.500 4 26
RAHARDJA Rania Herlina  SIN  V V V V   V V 1.000 13 30
BAJORUNAITE Paulina  LTU  V 3 V V 0   V 0.667 0 23
HENSEN Kayli  NED  V V V V 4 4   0.667 4 28

 

  Poule No 2 - 10:00 - Piste No 3 V/M Indicator HS
KIM Jee Su  GBR    2 2 1 4 3 0.000 -13 12
SMITH Katrina  GBR  V   V V V V 1.000 12 25
HENSON Julie  GBR  V 4   V V 4 0.600 4 23
BOTTOMS Lindsay  GBR  V 2 3   V V 0.600 4 20
HOSHKO Anhelina  UKR  V 4 4 3   4 0.200 -4 20
OBSTER Ellen  NED  V 1 V 2 V   0.600 -3 18

 

  Poule No 3 - 10:00 - Piste No 6 V/M Indicator HS
MATTHEWS Abbi  GBR    V4 0 V V V3 0.800 4 17
LANCEY Stella  GBR  3   0 3 4 V4 0.200 -8 14
POWELL Elisabeth  GBR  V V   3 V V3 0.800 13 21
NESBITT Hannah  GBR  2 V V   V 4 0.600 3 21
CONNER Rachel  IRL  2 V 1 2   1 0.200 -13 11
BOCHENKOVA Marina  USA  1 3 2 V V   0.400 1 16

 

  Poule No 4 - 10:00 - Piste No 7 V/M Indicator HS
STEINER Christine  GBR    3 3 4 4 V V 0.333 1 24
LAWSON Danielle  GBR  V   1 V 3 4 V 0.500 0 23
GREETHAM Sadie  GBR  V V   4 V V V 0.833 11 29
GEROUDET Justine  SUI  V 4 V   3 V V 0.667 5 27
RAMAZZOTTI Anastasia  LUX  V V 4 V   V V 0.833 6 29
JOHNSON Lucy  IRL  2 V 3 1 4   V 0.333 -7 20
HINDSGAUL Camille Boelt  DEN  1 1 2 3 4 3   0.000 -16 14

 

  Poule No 5 - 10:00 - Piste No 10 V/M Indicator HS
MAYLE Rebecca  GBR    V V 3 3 1 0.400 -4 17
ONIYE Margarette  GBR  4   1 V 1 1 0.200 -12 12
HUGHES Samantha  GBR  2 V   4 3 V 0.400 1 19
ELYS Laycy  FIE  V 4 V   1 1 0.400 -6 16
AZUKAITE Vikte  LTU  V V V4 V   1 0.800 10 20
DE WIJN Day  NED  V V 3 V V2   0.800 11 20

 
Document engarde-service - 08/05/2016 11:31:00
This document is refreshed every 30 seconds, you can refresh it yourself more frequently