Maccabiah 2022
Epee male junior
17/7/22
Ganei Tikva Israel

- Engarde Smart

Poules

Poule No 1 - Referee : Furman Inna ISR

Poule No 1 V/M Indicator HS
Baruch Omer
ISR
1
V
V
V
0.750 5 16
Dainov Adam
ISR
V
3
V
V
0.750 7 18
GOLDMAN Rami
USA
1
V
1 1 0.250 -10 8
Ruvim Lief Isaac
USA
3 4
V
2 0.250 -2 14
Joseph Beitner Gabriel
SWE
2 1
V
V
0.500 0 13

Poule No 2 - Referee : kabak Violetta ISR

Poule No 2 V/M Indicator HS
Leo Goldman Jacob
SWE
V
2 1 4 0.250 -4 12
Lazer Jonathan
SWE
1 1 0 2 0.000 -16 4
Kobi Samuel
USA
V
V
3 3 0.500 4 16
Lambrey messika Yehonatan
ISR
V
V
V
V
1.000 15 20
Stofenmacher stisin Lior
ESP
V
V
V4
1 0.750 1 15

Poule No 3 - Referee : Shpruchman Semen ISR

Poule No 3 V/M Indicator HS
RZCNICK Nicholas
USA
V
3
V
V
V
0.800 4 23
Jacob Rosenberg Jacob
USA
4 0
V
V
1 0.400 -7 15
Ber vilenksy Dov
ISR
V
V
V
V
V
1.000 16 25
Kaniazitsky Daniel
ISR
4 3 3
V
V
0.400 0 20
Ecsedi Samuel
HUN
3 4 0 1 2 0.000 -15 10
Fridman Milton
SWE
3
V
3 4
V
0.400 2 20


Document engarde-service - 17/07/2022 12:07:49
This document is automatically refreshed, you can refresh it yourself more frequently