XIII Всероссийские соревнования
на призы двукратной олимпийской чемпионки К. Азнавурян
г. Москва, 20.04.2022 г.
рапира девушки (2008-2010)

- Engarde Smart

Группы

Группа № 1 - 13:45 - Дорожка подиум

Группа № 1 п/в Показатель н.у.
ДЯДЮШКО Евдокия МОС
V
V
V
V
3 3 0.667 12 22
КОЛОМЫТЦЕВА Милана МОС 0
V
2 0 0 3 0.167 -10 9
СТРУТИНСКАЯ Елизавета ТВЕ 0 0 2 0 0 1 0.000 -20 3
НАГОРНАЯ Мария МОО 0
V3
V3
1 0 1 0.333 -12 8
ИВАНОВА Таисия СПБ 2
V
V
V
2
V
0.667 10 20
КУДЕНЦОВА Нелли КУР
V
V
V
V
V
V
1.000 18 24
НАЗАРИНА Дарья СПБ
V
V
V
V
1 1 0.667 2 18

Группа № 2 - 13:45 - Дорожка 1

Группа № 2 п/в Показатель н.у.
ХАЗОВА Кристина МОС 3
V
2 3 2 0 0.167 -9 14
КОНОВАЛОВА Надежда МОО
V
V
1
V
V
V3
0.833 10 20
БЕЛЯКОВА Арина МОС 3 1 0
V
2 0 0.167 -11 10
САФОНОВА Настасья ТАТ
V
V3
V
V
V
V
1.000 16 23
БУГАЕВА Варвара СМО
V
0 1 0 0 0 0.167 -18 5
СМИРНОВА Дарья СПБ
V
2
V
2
V
1 0.500 1 17
АВДЕЕВА Антонина СПБ
V
1
V
2
V
V
0.667 11 19

Группа № 3 - 13:45 - Дорожка 2

Группа № 3 п/в Показатель н.у.
РУССКИХ Алена КУР
V
V
3 3
V
2 0.500 6 20
КАНЕВА Маргарита СПБ 0 1 1 1 1
V
0.167 -13 8
КАМБАРОВА Амелия МОС 0
V
0 1 3 2 0.167 -11 10
НАГАЕВА Элиза БАШ
V
V
V
V
2
V
0.833 13 22
ГОЛОВИНА Анастасия СПБ
V
V
V
1
V
V
0.833 11 21
ЯРГУТОВА Эвелина НИЖ 2
V
V
V
0
V
0.667 4 18
КАРАЕВА Елизавета МОС
V
1
V
0 1 0 0.333 -10 10

Группа № 4 - 13:45 - Дорожка 3

Группа № 4 п/в Показатель н.у.
БЕТАНОВА Полина СПБ
V
V
2
V
0
V
0.667 11 18
СНЕГИРЕВА Ксения МОС 0 1 0
V
0
V
0.333 -13 9
ДРОБЫШЕВА Агния СПБ 0
V
1 1 1
V
0.333 -7 11
ГОНЧАРОВА Полина ОРБ
V3
V
V
V
0
V
0.833 11 19
ВАСИЛЬЕВА Софья ВРЖ 0 3
V
1 0
V
0.333 -6 12
ЧАСОВНИКОВА Стефания МОО
V
V
V
V
V
V
1.000 23 24
ВОРОБЬЕВА Виктория ТВЕ 0 3 1 0 1 0 0.000 -19 5

Группа № 5 - 13:45 - Дорожка 4

Группа № 5 п/в Показатель н.у.
КРЮКОВА Ангелина НИЖ 0
V
V
1
V
V
0.667 8 17
БУКЕВИЧ Мария СПБ
V
2
V
V
V
V
0.833 15 22
КУЗНЕЦОВА Дарья МОС 1
V
V
V2
V
V
0.833 12 19
НИКИШОВА Таисия САР 1 0 1 0 1 3 0.000 -18 6
КЕРТАНОВА Леона АЛА
V2
3 0
V
V
V
0.667 7 17
КУЗЬМИНА Анастасия МОС 0 0 0
V
3 2 0.167 -11 9
МИНЯЗОВА Татьяна МОО 1 0 0
V
0
V3
0.333 -13 8

Группа № 6 - 13:45 - Дорожка 5

Группа № 6 п/в Показатель н.у.
КУЗНЕЦОВА Татьяна САР 3
V
V
2 2 1 0.333 -1 16
ЮНЕМАН Ангелина СПБ
V
V
V
0 2 0 0.500 -4 14
ШАРКОВА София СПБ 1 2
V
3 1 2 0.167 -7 13
БАШИРОВА Амина МОС 0 1 0 1 1 0 0.000 -21 3
MAZUROVA Maria
BLR
V
V
V
V
V
2 0.833 11 22
МИХЕЕВА Варвара МОО
V
V
V
V
1 0 0.667 3 17
КУРАСБЕДИАНИ Мариам КУР
V
V
V
V
V
V
1.000 19 24

Группа № 7 - 13:45 - Дорожка 6

Группа № 7 п/в Показатель н.у.
ФИЛИМОНОВА Варвара МОС 1 2 2 1
V3
0 0.167 -13 9
КАДЗИЛОВА Мелания МОО
V
0 2
V
V
0 0.500 -5 14
ТИЦКАЯ Ксения КУР
V
V
V
V
V
V3
1.000 15 23
ДЕВЯТОВА Илона СВЕ
V
V
2
V
V
V
0.833 12 22
ДЫБОВСКАЯ Катерина СПБ
V
3 1 1
V
2 0.333 -3 15
БОРОВАЯ Дарья МОС 2 3 1 0 2 1 0.000 -14 9
НОВИКОВА Анастасия СМО
V
V
2 1
V3
V
0.667 8 18

Группа № 8 - 13:45 - Дорожка 7

Группа № 8 п/в Показатель н.у.
РЕБРОВА Арина СПБ 0 2 3 0 0
V
0.167 -14 9
YASKEVICH Viktoryia
BLR
V
V
V
3
V
V
0.833 11 23
БУХТОЯРОВА Ульяна МОС
V
0 0
V
0 0 0.333 -12 8
ГОРБАНЬ Екатерина МОС
V
2
V
0 1
V3
0.500 -2 14
ПУНЬКО Анна РОС
V
V
2
V
3
V
0.667 10 21
ДЗОБАЕВА София МОО
V
3
V
V
V
V
0.833 14 23
БОЧКАРЕВА Виктория СВЕ 3 3
V
1 0 1 0.167 -7 12

Группа № 9 - 13:45 - Дорожка 8

Группа № 9 п/в Показатель н.у.
АГАПОВА Елизавета КУР
V3
1 3 3 2
V
0.333 -4 16
КЛДИАШВИЛИ Алла МОС 1 0 0 1 0
V3
0.167 -13 5
ДЗУСОВА Вероника АЛА
V
V1
V
V
2
V
0.833 10 19
ПЛАТИЦЫНА Вероника МОО
V
V
2 1 2
V
0.500 1 17
ЛИСОВЦОВА Елизавета СПБ
V
V
1
V
1 3 0.500 0 17
САФИНА Дарья БАШ
V
V
V3
V
V
V
1.000 15 23
НЕФЕДОВА Алина МОС 3 2 2 1
V
1 0.167 -9 13

Группа № 10 - 13:45 - Дорожка 9

Группа № 10 п/в Показатель н.у.
СНИГИРЕВА Кристина СВЕ
V
3 0 2 2
V
0.333 -4 15
МУРАШКО Купава МОС 1 2 2 2 3
V
0.167 -7 14
ПРОШКИНА Дарья СПБ
V
V
0 0 3
V
0.500 -2 15
ФРОЛОВА Таисия ЯРО
V
V
V
V
V
V
1.000 20 24
ЯРГУТОВА Анастасия НИЖ
V
V
V
0
V
V
0.833 11 20
КОНЬКОВА Лия СПБ
V
V
V
2 1
V
0.667 1 19
СУРМЕНЕВА Мария САР 2 1 0 0 0 2 0.000 -19 5

Группа № 11 - 13:45 - Дорожка 10

Группа № 11 п/в Показатель н.у.
КУМОВА Дарья ВРЖ 2
V
1 2 1
V
0.333 -5 14
БАСИЕВА Элина АЛА
V
V
2 2
V
V
0.667 8 20
ШУВАЛОВА Анастасия СПБ 2 1 0 2 3 1 0.000 -15 9
КОМАРОВА Елена МОС
V
V
V
1
V
V
0.833 14 21
АЗАМАТОВА Алисия МОС
V
V
V
V
2
V
0.833 8 22
МОРГУНОВА Евангелина МОО
V
0
V
0
V
0 0.500 -6 12
ПОПОВА Алёна НИЖ 1 1
V
0 3
V
0.333 -4 13

Группа № 12 - 13:45 - Дорожка 11

Группа № 12 п/в Показатель н.у.
ИВАНОВА Доминика КУР
V
V
V
2
V
V
0.833 11 22
ФЕДИНА Екатерина БРЯ 0 1 0 0 2
V
0.167 -14 7
САВКАЕВА Арина МОС 3
V
0 3
V
V
0.500 4 18
ЧЕПУРНАЯ София СПБ 1
V
V
2
V
V
0.667 11 19
ШКОДА Анастасия РОС
V
V
V
V
V
V
1.000 15 24
ГОВОРУШКИНА Виктория СМО 3
V
1 0 2
V
0.333 -4 14
СУСЛОВА Диана СПБ 0 1 0 0 0 0 0.000 -23 1

Группа № 13 - 13:45 - Дорожка 12

Группа № 13 п/в Показатель н.у.
ДВОРЕЦКАЯ Ева СМО
V
V
V
V
1
V
0.833 13 21
ПЕХОТИНА София САР 1 2 0 1 0 0 0.000 -20 4
БЫЧЕК Полина МОС 0
V
2 1
V
1 0.333 -8 12
ЕМЕЛЬЯНОВА Елиана БАШ 2
V
V
3 3
V
0.500 4 20
МГЕБРОВА Кристина МОО 0
V
V
V
2 2 0.500 -1 16
ПАВЛОВА Варвара СПБ
V
V
2
V
V
V3
0.833 9 21
РАЗИНЬКОВА Мария МОС 1
V
V
2
V
2 0.500 3 17

Группа № 14 - 13:45 - Дорожка 13

Группа № 14 п/в Показатель н.у.
МИРОНОВА Варвара СМО 1
V
V
V
2
V
0.667 7 19
ФИРСОВА София СПБ
V
V
V
V
V2
V
1.000 20 22
КАЛУГИНА Юлия МОС 0 0 3
V
2
V
0.333 -7 13
ХАЙРУЛЛОВА Арина МОС 1 0
V
0 0
V
0.333 -10 9
КУЛАЕВА Маргарита РОС 0 0 3
V
2
V
0.333 -3 13
КОСИНОВА Агата КУР
V
0
V
V
V
V
0.833 11 20
БАКУН Ольга БРЯ 3 1 1 0 0 1 0.000 -18 6

Группа № 15 - 13:45 - Дорожка 14

Группа № 15 п/в Показатель н.у.
ФИДИРКО Анна КУР
V
V
V
V
V
3 0.833 13 23
ГОРОХОВА Злата МОО 1 1
V
1 3
V
0.333 -8 14
ПАЛИЕНКО Мария РОС 2
V
V3
V3
2
V
0.667 3 18
РАВНЮШКИНА Алиса МОС 1 3 2 0
V
0 0.167 -12 10
KARABTSOVA Kseniya
BLR
0
V
2
V
V
0 0.500 1 14
ТАЙЧЕНАЧЕВА Дарья СПБ 2
V
V
3 1
V
0.500 -2 18
ЯСКО Анна СПБ
V
3 2
V
V
3 0.500 5 20

Группа № 16 - 13:45 - Дорожка 15

Группа № 16 п/в Показатель н.у.
ДЫНИНА Варвара СПБ 3 1 0 3
V
2 0.167 -10 13
ГУЗУТАЕВА Амина АЛА
V
V
2
V
V
V
0.833 15 22
БЕКИНА Татьяна МОС
V
0 3 1 2
V
0.333 -4 14
MIZHULIOVA Darya
BLR
V
V
V
1
V
2 0.667 5 19
ТРЕНИНА Любовь КУР
V
0
V
V
V
V
0.833 8 20
ГРЕБЕЛЬНИК Арина РОС 3 0
V
1 2
V
0.333 -4 14
АРАФЕХ Лилиана МОС
V
0 1
V
1 0 0.333 -10 10

Группа № 17

Группа № 17 п/в Показатель н.у.
СИВАКОВА Владислава БРЯ
V2
V
1 0 2 0 0.333 -8 9
ЕВДОКИМОВА Арина МОС 1
V
2 0 0 0 0.167 -12 7
ФИЛИППЕНКО Дарья САМ 0 2 1 0 0 0 0.000 -21 3
КУРОЧКИНА Виктория СПБ
V
V3
V
0 3 2 0.500 0 16
ИВАНОВА Софья БАШ
V
V
V
V
V
V
1.000 19 24
ПЕТРЕНЕВА Вероника МОС
V
V
V
V
2
V
0.833 10 22
КЛИМУК Ксения МОО
V
V
V
V
3 3 0.667 12 22

Группа № 18

Группа № 18 п/в Показатель н.у.
БЕЗНОСИКОВА Анна КУР
V
V
V
0
V
V
0.833 14 20
ОЗЕРОВА Дарья МОС 2 0 1 3
V
1 0.167 -12 11
ТИМИНА Анна МОО 0
V
2
V
V
V3
0.667 8 17
ЖУРАВЕЛЬ Евгения МОС 0
V
V
3
V3
V
0.667 4 18
КАРПЕНКО София РОС
V
V
0
V
V
V
0.833 10 20
МИХАЛЮК Анна СПБ 0 3 0 1 0 1 0.000 -18 5
БОЯРИНЦЕВА Виталия ВРЖ 0
V
1 2 0
V
0.333 -6 11

Группа № 19

Группа № 19 п/в Показатель н.у.
БЕЛОВА Дарья САМ 3
V
V
1 2 0 0.333 -3 14
АНТРОПОВА Полина НИЖ
V
V
V
2
V
0 0.667 6 18
ГОЛОЧАЛОВА Марина ХМА 2 0 2 3
V
0 0.167 -10 11
ЯГУНОВА Вероника МОО 0 0
V
0
V
0 0.333 -12 8
ХМАРА Милана СПБ
V
V
V
V
V
V
1.000 13 24
ОЛЕЙНИК Виолетта МОС
V3
1 1 2 3 1 0.167 -11 11
ХМЕЛЕВА Анфиса СПБ
V
V
V
V
2
V
0.833 17 22

Группа № 20

Группа № 20 п/в Показатель н.у.
ЦАЛЛАГОВА Ева АЛА 0
V
V
V
V
3 0.667 8 19
КОРОЛЕВА Арина СПБ
V
V
V
V
V
V
1.000 20 24
БОРИСОВА Дария САМ 1 1
V
1
V
1 0.333 -4 12
КУЗНЕЦОВА Ольга МОС 0 1 1 2
V
V
0.333 -5 12
ГЛАЗКОВА Арина СПБ 1 1
V
V
V
V
0.667 5 18
ЗЕМЦОВА Полина ХМА 1 0 1 1 1 0 0.000 -20 4
ЗАХАРОВА Арина МОО
V
1
V2
0 1
V
0.500 -4 12

Группа № 21

Группа № 21 п/в Показатель н.у.
БОРИСОВА Полина САМ 0 0 0 3 0 1 0.000 -20 4
ГУКАСЯН Арина МОС
V
1 2 0 1 0 0.167 -12 8
ГУТОРОВА Ольга КУР
V
V
V
V
V
V
1.000 16 24
СМИРНОВА Алёна СПБ
V
V
3
V
V
V
0.833 11 23
ЗАПОРОЦКОВА Анна СПБ
V
V
0 1 3 1 0.333 -6 13
ЯСТРЕБОВА Эвелина НИЖ
V
V
1 3
V
1 0.500 1 17
ШУБИНА Арина ТАТ
V
V
3 2
V
V
0.667 10 21

Группа № 22

Группа № 22 п/в Показатель н.у.
ПРОКАЗИНА Варвара ВРЖ 1
V
2 2 1 0 0.167 -10 10
ЧЕЧИК Полина СПБ
V
V
V
V
V
V
1.000 13 24
ЛЕВИНА Ангелина БРЯ 0 1 0 1 2 0 0.000 -20 4
БАБАЕВА Софья МОО
V
3
V
V
V
V
0.833 13 23
ДЕНИСОВА Екатерина МОС
V
3
V
2 3 0 0.333 -3 16
ПАВЛОВА Ирина СПБ
V
0
V
2
V
0 0.500 -4 14
ЛЕВЧУК Милана СМО
V
3
V
0
V
V
0.667 11 19

Группа № 23

Группа № 23 п/в Показатель н.у.
ЧЕРНЫШЕВА Диана КУР
V
0 2
V
V
V
0.667 6 18
КИСЛОВА Карина ТАТ 1
V
V
V
V
3 0.667 7 20
НЕФЕДОВА София СПБ
V
0 2 2 2 2 0.167 -7 12
ОШНОКОВА Илона МОС
V
0
V3
V
V
0 0.667 1 15
ФЕДУЛОВА Анастасия САМ 1 3
V
2
V
V1
0.500 0 15
МАЛЫШЕВА Алина МОС 0 2
V
0 1 0 0.167 -15 7
ЛУЗГАНОВА Елизавета БРЯ 2
V
V
V
0
V
0.667 8 18

Группа № 24

Группа № 24 п/в Показатель н.у.
ПРУСАКОВА Екатерина БРЯ
V
3
V
V
2
V
0.667 6 21
ГАВШИНА Валентина СПБ 1 2
V
V
1
V
0.500 -1 16
УСМАНОВА Сафия ТАТ
V
V
V
3
V3
2 0.667 4 20
ГОДУН Дарья САМ 3 3 2
V
0 1 0.167 -9 13
ULASOVA Evialina
BLR
1 1
V
2 0 1 0.167 -14 9
ЖЕЛЕЗНОВА Ульяна СПБ
V
V3
1
V
V
V
0.833 14 20
НАФИКОВА Мария МОС 2 2
V
V
V
0 0.500 0 16

Группа № 25

Группа № 25 п/в Показатель н.у.
ХАНАЕВА Тамара АЛА 3
V
V
1 0
V
0.500 0 16
БАБНИЩЕВА Варвара СПБ
V
V
V
V
1
V
0.833 12 21
МАНЫЛОВА Варвара СВЕ 3 0 3 2 3
V
0.167 -7 15
ПАНАРГИНА Ева МОС 1 0
V
3 1
V
0.333 -8 13
ПУПЫШЕВА Ангелина ТАТ
V
1
V
V
V
V
0.833 7 21
СТАРЦЕВА Анастасия БАШ
V
V
V
V
3
V
0.833 14 23
ПОЛЕЖАЕВА Таисия МОС 0 1 2 2 1 0 0.000 -18 6

Группа № 26

Группа № 26 п/в Показатель н.у.
КАЛАЧЕВА Варвара МОС 0
V
V
1 2
V
0.500 0 15
САФАРЯН Александра СПБ
V
V
V
V
V
V
1.000 23 24
КИСАРОВА Елизавета САМ 2 0
V
V
0 0 0.333 -9 10
БЕКИНА Екатерина МОС 1 1 1
V
V
V
0.500 -1 15
ПАВЛОВА Дарья МОО
V
0 2 2 1 0 0.167 -12 9
НИЗАМЕЕВА Милана ТАТ
V
0
V
2
V
2 0.500 1 16
САЛИХОВА Арина БАШ 0 0
V
0
V
V
0.500 -2 12


Document engarde-service - 20.04.2022 16:56:20
?docu_actualise0?, вы можете обновлять это самостоятельно чаще