Junior Férfi Kard MK 1.
2021. 10. 16.
Vasas SC

  -  Engarde Smart

Csoportok

Csoport szám 1 - 10:00 - Pást 2 - Versenybíró : PUY Sebestyén MTK BUDAPEST

 Csoport szám 1  GY/M AT-KT AT
AVARKESZI Dániel  BVSC    V 1 3 3 V V 0.500 -1 22
VARGA Zalán  NYVSC KK  3   V 3 2 V V 0.500 -1 23
VAJDA Oszkár  TFSE  V 4   1 3 V V 0.500 0 23
MEKA Valentin  DORMAGEN  V V V   V V V 1.000 23 30
MIKES Mátyás  VASAS  V V V 0   V V 0.833 8 25
ÁMON Benedek  UTE  1 2 4 0 2   1 0.000 -20 10
SVÁB Zoltán  BHSE  4 3 3 0 2 V   0.167 -9 17

 

Csoport szám 2 - 10:00 - Pást 3 - Versenybíró : PIECS Adrienn NTE 1866

 Csoport szám 2  GY/M AT-KT AT
KÜRBIS Jarl  DORMAGEN    V 1 V 2 2 V 0.500 1 20
CZÉGÉNY Kornél  TÖRÖKBÁLINTI GEREVICH ALADÁR VE  1   2 3 1 1 4 0.000 -18 12
CSERJÉS Buda  VASAS  V V   V V 4 4 0.667 8 28
SCHUSTER Vencel  BVSC  2 V 4   1 0 V 0.333 -9 17
KOCSIS Márton  TFSE  V V 3 V   1 V 0.667 9 24
HORVÁTH Gergő  BHSE  V V V V V   V 1.000 20 30
KARÁCSONY Márton  GEAC  1 V V 3 1 2   0.333 -11 17

 

Csoport szám 3 - 10:00 - Pást 4 - Versenybíró : PÉCH Miklós MTK BUDAPEST

 Csoport szám 3  GY/M AT-KT AT
KOMLÓ Márton  BVSC    4 1 4 4 4 V 0.167 -4 22
K SZABÓ  INTERFENCING DSC  V   V 4 4 V V 0.667 10 28
MEZEY Zalán  VASAS  V 0   3 2 V V 0.500 -3 20
MINDÁK Máté  TFSE  V V V   2 4 V 0.667 4 26
FÜLÖP Zsombor  KVSE  V V V V   V V 1.000 14 30
METHNER Philipp  DORMAGEN  V 2 4 V 4   V 0.500 1 25
KATONA Soma Bendegúz  UTE  1 2 3 1 0 1   0.000 -22 8

 

Csoport szám 4 - 10:00 - Pást 5 - Versenybíró : FRŐHLICH Bálint UTE

 Csoport szám 4  GY/M AT-KT AT
KRUTÁK Dávid  NYVSC KK    2 0 3 1 V 1 0.167 -16 12
PÉCH Kornél  KVSE  V   2 V 1 V 4 0.500 1 22
BÍRÓ Huba  VASAS  V V   V 0 V V 0.833 16 25
PÜSPÖK Milán Zoltán  GEAC  V 0 0   0 3 2 0.167 -18 10
ONDRIK Konrád  BVSC  V V V V   V 2 0.833 17 27
FARKAS Mátyás  TÖRÖKBÁLINTI GEREVICH ALADÁR VE  3 4 0 V 3   V 0.333 -3 20
KATUS Donát  TFSE  V V 2 V V 0   0.667 3 22

 

Csoport szám 5 - 10:00 - Pást 6 - Versenybíró : NOSEDA Szabolcs DVSZ

 Csoport szám 5  GY/M AT-KT AT
TÓTH Bertalan  TFSE    V V V V V V 1.000 20 30
LUCAS Bjarne  DORMAGEN  2   1 4 2 2 V 0.167 -11 16
HEGYI Barnabás Péter  VASAS  2 V   V 1 V V 0.667 5 23
BODÓCS Tamás  BVSC  1 V 1   2 V V 0.500 -5 19
PINTÉR Levente  BHSE  4 V V V   V V 0.833 16 29
MÁRCZIS Márk  KVSE  1 V 4 3 1   4 0.167 -9 18
VIGH Botond  UTE  0 2 2 2 2 V   0.167 -16 13

 

Csoport szám 6 - 10:00 - Pást 7 - Versenybíró : KOZMANOVICS Gábor UTE

 Csoport szám 6  GY/M AT-KT AT
MEZEI Noel Marcell  VASAS    2 1 4 3 3 V 0.167 -11 18
GENZELMANN Erik  BVSC  V   2 1 0 2 V 0.333 -10 15
BÁNYAY Endre Marcell  INTERFENCING DSC  V V   0 4 V V 0.667 8 24
VIGH Benedek  VASAS  V V V   V V V 1.000 20 30
GODÓ Frigyes András  BVSC  V V V 3   V V 0.833 13 28
KECSKEMÉTI Áron  GEAC  V V 2 1 3   V 0.500 -1 21
WIENER Márton  TFSE  4 3 1 1 0 2   0.000 -19 11

 

Csoport szám 7 - 10:00 - Pást 8 - Versenybíró : ASHOUR Omar VASAS

 Csoport szám 7  GY/M AT-KT AT
LUO Han  BVSC    V V V 3 0 2 0.500 -5 20
BÉNDEK Máté  TFSE  2   2 V 3 2 2 0.167 -13 16
KISS Gergely  NTE 1866  4 V   V 2 3 V 0.500 4 24
CSERVENY Bálint  BVSC  4 4 1   3 2 4 0.000 -12 18
FEKETE-KOVÁCS Máté  BHSE  V V V V   V 1 0.833 7 26
KISS Benedek  GEAC  V V V V 3   V 0.833 12 28
BÍRÓ Hugó  VASAS  V V 2 V V 4   0.667 7 26

 

Csoport szám 8 - 10:00 - Pást 9 - Versenybíró : KOSSUTH Bálint UTE

 Csoport szám 8  GY/M AT-KT AT
CSOBA Botond  TFSE    V V V V V 4 0.833 12 29
MÁNYA Balázs  GEAC  1   4 1 2 0 2 0.000 -20 10
HERKÓ Domonkos  VASAS  0 V   1 1 2 2 0.167 -18 11
HANZÉLY Zsombor  TFSE  3 V V   V V V 0.833 13 28
SÁPI Vince  INTERFENCING DSC  4 V V 2   V 4 0.500 5 25
TFIRST Balázs  KVSE  4 V V 3 2   V 0.500 4 24
PAPP Zsadány  BVSC  V V V 3 V 3   0.667 4 26

 

Csoport szám 9 - 10:45 - Pást 6 - Versenybíró : PIECS Adrienn NTE 1866, PÉCH Miklós MTK BUDAPEST

 Csoport szám 9  GY/M AT-KT AT
DALLOS Benedek  VASAS    V 1 3 V 1 1 0.333 -8 16
DE BARROS FONSECA Goncalo  GEAC  3   4 V 3 0 1 0.167 -12 16
SZÁNTÓ Dávid  NYVSC KK  V V   3 4 V 4 0.500 4 26
BIRÓ Domonkos  VASAS  V 3 V   V V 4 0.667 5 27
CSERHALMI Bálint  TFSE  1 V V 4   V 2 0.500 -1 22
HUSMANN Matthis  DORMAGEN  V V 2 2 1   V 0.500 0 20
PETRUCZ Mirkó  BVSC  V V V V V 4   0.833 12 29

 

Csoport szám 10 - 10:45 - Pást 4 - Versenybíró : KOZMANOVICS Gábor UTE, ASHOUR Omar VASAS

 Csoport szám 10  GY/M AT-KT AT
LENDVAI Dániel  GEAC    1 3 V 0 4 0.200 -8 13
SCHENKEL Moritz  DORMAGEN  V   V V 4 V 0.800 13 24
MUSITZ Bendegúz  VASAS  V 3   V V V 0.800 7 23
SZÁVÓ Tamás  TFSE  1 0 4   1 4 0.000 -15 10
TÓTH Patrik  BVSC  V V 3 V   V 0.800 10 23
FARSANG Bernát  TÖRÖKBÁLINTI GEREVICH ALADÁR VE  V 2 1 V 3   0.400 -7 16

 
Document engarde-service - 2021. 10. 16. 11:22:12
Ez az oldal automatikusan frissül, manuálisan gyakrabban frissíthető